ZPS kërkon vazhdimin e paraburgimit ndaj Kadri Veselit, thotë se ekziston rreziku i arratisjes dhe pengimit të procedurave

Sipas shkresës së kësaj prokurorie, gjyqtari i procedurës paraprake konstatoi se vazhdon të ekzistojë dyshimi i bazuar se Veseli ka kryer krime brenda juridiksionit lëndor të Dhomave të Specializuara për qëllime të nenit 41 (6) (a) dhe (10) të Ligjit.

“Apeli më i fundit për Mbrojtjen e Veselit nuk e kundërshtoi këtë konstatim. As nuk ka ndonjë ndryshim në rrethana për të garantuar një përcaktim të ri për ekzistimin e një dyshimi të bazuar. Përfundimi i gjyqtarit të procedurës paraprake vazhdon të jetë i qëndrueshëm”, thuhet në shkresën e ZPS-së.