Nga janari, hyrja në Kroaci nuk do të jetë si më parë

Këshilli i BE-së sot i dërgoi Parlamentit Evropian një projektvendim për “zbatimin e plotë të acquis të Shengenit në Republikën e Kroacisë”. Kjo do të thotë se do të hiqen kufijtë ajror, tokësor dhe detar me anëtarët e zonës Shengen.

Ka arsye teknike për datat e ndryshme për heqjen e kontrolleve të trafikut ajror.

Në aeroportet e vendeve të Shengenit është e nevojshme të ndryshohen daljet e avionëve që vijnë e shkojnë nga Kroacia në mënyrë që pasagjerët të ndahen, pra të dërgohen në dalje pa kontroll kufitar. E njëjta gjë duhet bërë edhe në aeroportet kroate.

Data e parë e tillë në këtë rast është java e fundit e marsit të vitit pasardhës, pra 26 mars 2023.

Këshilli i Bashkimit Evropian sot i dërgoi Parlamentit Evropian një projektvendim për “zbatimin e plotë të acquis të Shengenit në Republikën e Kroacisë”, me një letër motivuese kryetares së Kuvendit Roberta Metsoli, ku kërkon një opinion sa më shpejt të jetë e mundur.

Në projektvendim thuhet gjithashtu se nga 1 janari 2023 do të hiqen të gjitha kufizimet për përdorimin e Sistemit të Informacionit Shengen (SIS).

Procedura e vendimmarrjes për aderimin në zonën Shengen parashikon që të kërkohet opinioni i Parlamentit Evropian përpara një vendimi përfundimtar të Këshillit të BE-së.

Në të njëjtën kohë: Eurozona dhe Shengen

Ky mendim nuk është i detyrueshëm për Dhomën, por është një hap procedural që nuk mund të anashkalohet. Vendimi për fillimin e procedurës është marrë të mërkurën në mbledhjen e Komitetit të Përfaqësuesve të Përhershëm (Coreper), i cili përbëhet nga ambasadorët e vendeve anëtare të BE-së.

Në mungesë të ndonjë pengese të paparashikuar, Kroacia duhet të bëhet anëtare e zonës Shengen dhe Eurozonës në të njëjtën kohë në vitin e dhjetë të anëtarësimit të saj në BE.