Nga Fieri E Ne Ukra ine 20 Ton Perime Dergohen Per Ndihma. Po Per Shqiptaret Ka Ndonjeher Ndihma Me Perime?

Ka mbërritur ditën e sotme në ra jonin e Kharkivit në Ukrainë, nd ihma hu manitare me 20 ton perime, d ërguar nga qarku i Fierit. Lajmin e ka ko nfirmuar vetë Pr efekti i Qarkut te Fierit Lefter Shehaj 3 ditë pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në Ukrainë.

“Dërgimi i nd ihmës u re alizua nga gr umbulluesit e perimeve dhe nga disa bi z ne s e të tjera që k ontribuan për të mb u lu a r ko stot e tr ansportit. Kjo ndihmë shkon si mesazh mb ështetje, nga ko mbi i Nënë Terezës për popullin e Ukrainës, në emër e shërbim të ka u za v e të li ri s ë e pa qes”, shkruan Shehaj.