Apel për kujdes për të gjithë ju që shkoni në plazhin e Durrësit

Plazhet e Durrësit janë mbipopulluar këto ditë të nxehta Qershori. Por qëndrimi nën shoqerinë e insekteve të ndryshme është kthyer tashmë një normalitet.

P rocesi i d ezinse ktimit që kryhet zakonisht në muajin Maj, nuk ka nisur ende për këtë sezon veror.

Një situatë e tillë ka sh qetësuar pushuesit jo vetëm për rehatinë, por edhe për shëndetin e tyre.

Buxheti i shtetit ka vënë në dispozicion një fond prej 79 milionë lekësh që ky p roces të kryhet në të gjithë vijën bregdetare të vendit.