Shuni se Lamushi ka dal pej shinave: ”Albini edhe Glauku më të këqinj se Rrahman Morina”

O Ramçe, o Ramush, po spinë ujë bre burrë i dheut me këto fjalë!

Këto që thua ti besa një fëmijë 5 vjeç nuk i thotë!

Po çka të bëj gjenerata e re si drita, si Albini e Glauku, çka kanë me Rahman Morinë, kur po dihet se ti je më afër si gjeneratë me Rahmanin, prandaj, ti mund me i ngja ma shumë Rahman Morinës se se gjenerata e ndritur Albin-Glauk!Ke rrëshqit he burrë!

Liza Beqaj, gazetare, Prishtinë