Studimi kontraverz: Shqiptarët dhe serbët ndër popujt më të budallëm në Europë

Një hartë e Evropës është shfaqur nëpër media, duke zbuluar mesataren e inteligjences për të gjitha kombet evropiane.

Harta tregon qartë se si popujt e Lindjes, dhe veçanërisht të Ballkanit, janë dukshëm më të ulët në inteligjencë sesa popujt e Perëndimit, dhe shqiptarët, malazezët dhe serbët janë ndër “më budallenjtë”, raportoi National Geographic, përcjell Periskopi.

Kjo, natyrisht, çoi në një debat në rajon. Harta u krijua nga gjuhëtari çek Jakub Marijan dhe u publikua në blogun e tij ëëë.jakubmarian.com, duke përdorur të dhëna nga kërkimet e diskutueshme nga Richard Lin dhe Tatu Vanhanen.

Inteligjenca mesatare e shqiptarëve është 82 që i bie se është IQ më e ulët në Evropë, Maqedonisë 91, Bosnje Hercegovinës 93, Kroacisë 98, Mali i Zi me 86.

Në të njëjtën kohë Greqia dhe Bullgaria kanë 93, Ukraina 94, Polonia 96, Spanja 97 dhe Rusia 97. Në Evropën Perëndimore situata është mesatarisht më e mirë, Franca dhe Norvegjia 98, Gjermania, Suedia dhe Britania e Madhe 99, ndërsa inteligjenca më e lartë është në Finlandë 101.

Për qëllimet e hartës, këto shifra janë marrë nga libri Inteligjenca, një konstrukt unik i shkencave shoqërore i shkruar nga shkencëtarët Richard Lynn dhe Tatu Vanhanen.

Sipas tabelës që ata kanë marrë, situata në Evropë është shumë më e mirë dhe më uniforme se në pjesën e pazhvilluar të botës, ku këto vlera ndonjëherë janë nën 70, ndërsa, për shembull, Shtetet e Bashkuara kanë një mesatare prej 97.

Ky libër, përveç klasifikimit të popujve sipas inteligjencës, tregon gjithashtu se koeficienti i inteligjencës lidhet kryesisht me performancën e kombeve individuale në teste si PISA ose TIMSS, të cilat masin edukimin e popullatave.

Megjithatë, hulumtimi i Lin dhe Vanhanen në të cilin bazohen hartat, dhe veçanërisht në lidhje me pasojat e mundshme të ndarjes së njerëzve në më budallenj dhe më të zgjuar, është sulmuar ashpër nga shkencëtarët e tjerë si metodologjikisht problematike.