Lushtaku merr dy paga në muaj, në komunë dhe si invalid i Iuftës

Lushtaku merr dy paga në muaj, në komunë dhe si invalid i Iuftës.Nënkryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku ka deklaruar pagë mujore 815 euro në komunë dhe 3.600 euro të ardhura vjetore që i merr si invalid i luftës.
Ai ka një tokë me vlerë 500 mijë euro dhe një tokë tjetër të trashëguar me vlerë prej 30 mijë euro.