Fatmir Sejdiu zbulon nje “sekret” te Ibrahim Rugoves gjate vitit 1998 – Do habiteni per cfare behet fjale

Sejdiu: Rugova deshi të më bëjë kryemi,nistër në vitin 1998.Fatmir Sejdiu, ish-president i Kosovës dhe ish-kryetar i LDK-së, ka thënë se ka qenë afër që të bëhej kryemi,nistër i Kosovës në vitin 1998, me bek,imin e Presidentit Ibrahim Rugova.

Sejdiu ka thënë se propozimi kishte ardhur nga vetë Rugova, pas zgjedh,jeve të ’98-s, kur LDK-ja kishte fituar shumicën.“Në pjesën e formim,it të Qeverisë ishte paraparë që Kryeministër i Kosovës të jetë drejtpër,drejt në Kosovë. Propozimi i LDK-së, që kishte mandate më shumë dhe mirati,mi edhe i Rugovës në frymën e përgjith,shme ka qenë, që unë të jem kryeministër i ri i Kosovës.

Kjo është e ’98-shit”, ka rrëf,yer Sejdiu.“Ishte vendim dhe unë pranova me të gjitha sfidat që mund të vi,nin”, ka vazhduar ish-presidenti.

Por, vendim i i Rugovës që ai të bëhej kryemin,istër nuk ishte realizuar, për shkak të rrethan,ave politike të asaj kohe.“Pastaj, u bënë disa lëvizje dhe Rugova më thirri në tak,im dhe më tha a të vjen keq, sepse kryeministri duhet të jetë nga LBD-ja.

Jo thash,ë, nuk më vjen keq”, ka treguar Sejdiu.Sejdiu ka rrëfyer edhe pjesën e organiz,imit të zgjedhjeve në atë kohë dhe kundërsh,timet që kishin pasuar, e që si rrjedhojë në zonën e Drenicës kishte dësht,uar organizimi i këtyre zgjedhjeve.Sejdiu ka treguar se si Kuvendi i mandatu,ar nga ato zgjedhje kishte miratuar dy ose tri rezo,luta ku mbështetej lufta e UÇK-së, tekstin e të cilave e kishte shkru,ar vetë ai.

“Në atë kohë është bër,ë Kuvendi i Kosovës, i marsit ’98. Ka qenë një presion që të mos mbahen zgjedhjet. Me përja,shtim të një pjese të Drenicës që nuk janë mbajtë zgjedh,jet, në pjesë të tjera janë mbaj,të.

Është konstitutuar Kuvendi, është zgjedh,ur Idriz Ajeti kryetar i Kuvendit, janë nxje,rrë dy tre rezoluta dhe e them pa modesti që teksti i tyre është teks,ti që unë e kam bërë dhe ka kalu,ar në Kuvend, që LDK dhe institucionet e Kosovës mbështe,sin Iufj,tën e armatosur të UÇK-së”, ka thën,ë Sejdiu në T7.