Djaloshi Falej Ne Rrug, Por Reagimi I Disa Te Rinjeve Qe Erdhen Aty Do Tju Le Pa Fjal..(VIDEO)

Duket se kjo temë ka frymëzuar një grup të rinjsh të realizojnë një eks.perim.ent social.

Në të cilën njëri prej tyre sht.i.ret kinse është duke u falur derisa dy tjerë e ng a .cm .on. in dhe e pe.ngon.in të kryente ob.lig.imin fe.t.ar. Videoja e postuar më poshtë, shfaq reagimet e qytetarëve amerikanë të cilët në shumicën e rasteve mbrojnë djaloshin i cili te.n.ton të falet në rrugë, por që pe.ngo.het nga disa të rinj që janë pjesë e eksp.erim.e.ntit social. Por është interesant faktit se si shumica e qytetarëve që e mbrojnë thirren në.

Ku.sht.etu.tën ame.ri.kane, e cila thotë se të gjithë qytetarët ame.rik.anë janë të barabartë.