Mërgimtari kosovar – Ketu ne Kosove jane dembela te gjithe, nuk e dojne punen askush, jane mesuar me i mbajte na

Mërgimtarët tashmë kanë nisur pushi,met e tyre në vendlindje-Bashkatdhetarët janë të lumtur që po vi,jnë dhe presin të kalojnë mirë.Por, një nga ta tërho,qi vëmendje me deklaratën e tij se në Kosovë njer,ëzit nuk duan të

punojnë dhe dëshirojnë të fitojnë pa u lodh,ur.Këtu në Kosovë janë dembela, nuk e dojnë pun,ën, janë msu mi mbajt na, tha mërgi,mtari për T7.