Edi Rama Vjen Me Deklarate : Do Te Kerkojme Qe Te Ndahemi Nga Maqedonia E Veriut

Kryeministri Edi Rama ka për.sëritur se Shqipëria do të kërkojë ndarjen nga Maqedonia e Veriut në pro.cesin e integrimit, nëse edhe në muajin maj nuk merret një ve.ndim për mbajtjen e konferencës së parë ndër.qeveritare.

“E kam di.skutuar me të gjithë edhe faktin që ne kemi ve.ndosur që do të ndryshojmë kurs, në momentin që me gjasë Këshilli Europian i qer.shorit nuk do të arrijë dot të çajë murin e vendosur nga Bull.garia për Maqedoninë e Veriut.

Deri atëherë, ne do të qëndrojmë në po.zicionin që duhet, pra të hapen negociatat for.malisht për të dyja. Në rast se edhe atëherë ne do të mbe.temi peng i një situate që nuk ka lidhje fare me ne, nuk ka li.dhje fare me punën tonë, nuk ka li.dhje fare me asgjë që ka të bëjë me Shqipërinë, atë.herë ne do ndryshojmë kurs dhe do të kërkojmë me insistim që Shqipëria të trajto.het veç”, tha Rama.