Ky është perberesi që zëvëndëson mishin, largon kolesterolin dhe ju ndihmon te bini nga pesha

Vlerat fantastike të patëllxhanit vijnë kryesisht nga vitaminat dhe mineralet. Patëllxhani është një nga perimet më të dashura për shqiptarët. E bëjmë turshi, e gatuajmë në tavë apo e bëjmë turli. Patëllxhani është një frutë botanik që gatuhet si një perime. Ai i përket familjes Solanacaea që ka lidhje me domatet, specat dhe patatet. Patëllxhanët rriten njësoj si domatet. Ekzistojnë plot 300 varietete të patëllxhanit që ndryshojnë nga forma, përmasa dhe ngjyra si jeshile, të bardha, vjollcë dhe portokalli.

Fantastic eggplant values come mainly from vitamins and minerals. Eggplant is one of the most beloved vegetables for Albanians. We pickle it, cook it in the casserole or make it into a mash. Eggplant is a botanical fruit that is cooked like a vegetable. It belongs to the Solanacaea family which is related to tomatoes, peppers and potatoes. Eggplants grow just like tomatoes. There are over 300 varieties of eggplant that vary in shape, size and color like green, white, purple and orange.