Nuk është vetëm një detaj, çfarë kuptimi kanë ngjitësit e frutave

Shumë kanë pyetur veten se çfarë kuptimi kanë ngjitësit e vegjël në fruta. Përveç logos së ndritshme, ekziston një kod dixhital PLU (Price-Look Up).

Rezulton se prodhuesit etiketojnë frutat jo vetëm për t’i identifikuar, por edhe për t’u komunikuar konsumatorëve informacione të rëndësishme.

Kodi 4-shifror që fillon me 3 ose 4

Nëse ka vetëm katër numra në afishe, do të thotë se frutat ose perimet janë rritur me përdorimin maksimal të praktikave bujqësore, duke përfshirë plehërimin e bollshëm dhe përdorimin e pesticideve në shtim.

Kodi 5-shifror që fillon me 8

Në kultivimin e këtyre frutave janë përdorur teknologjitë e inxhinierisë gjenetike (OMGJ), të cilat kanë shkaktuar polemika të forta. Studimet kanë treguar se frutat më të zakonshme të modifikuara gjenetikisht janë pjepri, banania dhe papaja.

Kodi 5-shifror që fillon me 9

Nëse shikoni pesë numra që fillojnë me 9, kjo do të thotë se ata janë rritur ashtu siç kanë bërë paraardhësit tanë: barërat e këqija dhe pa plehra kimike. Një produkt i tillë konsiderohet organik.

Nëse nuk ka kod PLU në fruta

Shumica e njerëzve përpiqen të zgjedhin fruta pa ngjitëse. Por në fakt, është më e sigurt të preferoni produktet e etiketuara, sepse ajo që importohet duhet të përmbajë ngjitëse. E nëse nuk ekzistojnë, atëherë ka shumë mundësi që produktet të jenë “pastruar” qëllimisht prej tyre.