Miratohet рrojektligji рër rregullimin e çmimeve për рroduktet bazë

Qeveria e ka miratuar sot projektligjin e propozuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për rregullimin e masave mbrojtëse të furnizimit me produkte themelore.

Rozeta Hajdari, ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ka thënë që ky ligj do të zbatohet ndaj operatorëve ekonomikë që tregtojnë produkte bazë dhe ka për qëllim t’i eliminojë efektet e rritjes së paarsyeshme të çmimeve.

Ajo tha se komisioni ndërministror i ka analizuar çmimet dhe është vërtetuar se marzha tregtare tek artikujt bazikë nuk është e njëjtë.

“Është vërtetuar se marzha tregtare tek artikujt bazik nuk është e njëjtë”, ka thënë Hajdari.

“Duke marrë parasysh situatën aktuale me rritjen e paarsyeshme të çmimeve siç tregojnë analizat e grupit punues për çmime të produkteve bazë si dhe kërkesave të shumta të qytetarëve lidhur me rritjen e menjëhershme të çmimeve të së gjitha produkteve bazë, Ministria e Tregtisë dhe Qeveria e Kosovës e ka hartuar një ligj që do të aplikohet në raste të destabilizimit të tregut – në raste të veçanta”.

“Komisioni ndërministror i formuar për këtë çështje ka bërë analizën e çmimeve themelore në treg, në bazë të këtij raporti është vërtetuar se marzha tregtare te artikujt bazik nuk është e njëjtë te të gjithë operatorët ekonomikë si dhe mungon baza ligjore që përcakton marzhën tregtare të çmimeve të artikujve”.