Kriza: Nga dera e frigoriferit dhe e furrëѕ te larja e rrobave, këѕhilla рër të kurѕуer energji

Të përgatitur për dimrin e vështirë që do të vijë, pasi për aq kohë sa do të zgjasë lufta e Rusisë në Ukrainë, çmimet e energjisë do të mbeten të larta, pjesa më e madhe e njerëzve do të jenë duke adoptuar një sërë zgjidhjesh, të cilat mund t’u sigurojnë atyre kursime të konsiderueshme.

Në këtë kuadër, në Greqi, Ministria e Mjedisit nxori një udhëzues me 23 këshilla që rekomandohet të ndjekin si familjet ashtu edhe bizneset, ndër të cilat është edhe larja e rrobave në temperaturë të ulët.

1) Izolimi i hapësirave të papërdorura: Ne mbyllim elementët e ngrohjes dhe dyert e brendshme (nëse ka) që çojnë në korridore ose afër shkallëve. Kështu, ne mbyllim kalimet natyrore të ajrit, duke parandaluar që ajri i ngrohtë të dalë nga shtëpia.2) Radiatorët e lirë: Radiatorët nuk duhet të jenë të mbuluar, p.sh. me mbulesa ose të penguara nga mobiljet.

3) Bllokim dyer dhe dritare: Vendosim shirita izolues ose perde. Sipas studimeve kur tërhiqen perdet, ato mund të reduktojnë humbjen e nxehtësisë nga një dhomë e nxehtë deri në 10%. Mund të vendosim perde edhe në dritare dhe dyer ballkoni ose vetëm në dhoma që nuk i përdorim.

4) Kontrollojmë gomën izoluese në dyert e frigoriferëve, ngrirësve dhe furrave, në mënyrë që të ketë kontakt të mirë dhe të mos ketë humbje energjie (humbje ftohjeje).

5) Kufizojmë kohën kur e lëmë derën e frigoriferit hapur. Në këtë mënyrë minimizojmë kohën e rikuperimit të temperaturës (humbja e ftohjes, drita e radiatorit) me pasojë uljen e konsumit nga funksionimi i motorit.

6) Rregullojmë termostatin: a) të sistemit të ftohjes së frigoriferëve dhe ngrirësve në një temperaturë më të lartë, b) të ngrohësit të ujit në temperatura më të ulëta, c) të kondicionit të ajrit (nëse e lëmë hapur) gjatë orëve tona. Gjithashtu, gjatë gjumit mund të ulim temperaturën deri në dy gradë.

7) Vendosja e pajisjeve shtëpiake (p.sh. frigoriferi, ngrirësi dhe tharësja e rrobave) larg burimeve të ngrohjes.
8) Lajmë rrobat në lavatriçe në temperaturë të ulët.9) Mbyllni pajisjet në modalitet gatishmërie (në gatishmëri).10) Kur nuk përdorim oxhakun, oxhaku duhet të mbyllet nga grila e tij.

11) E mbyllim furrën 10-15 minuta para përfundimit të gatimit, pasi nxehtësia që ekziston mjafton për të përgatitur ushqimin.
12) Enët e gatimit duhet të përshtaten mirë në kuzhinë.13) Sa herë që është e mundur gjatë gatimit, ne përdorim një tenxhere me presion.
14) E ulim ndriçimin sa më shumë që të jetë e mundur në pajisjet me ekrane (p.sh. PC, TV).

15) Instalimi i një termostati të programueshëm: Një termostat i programueshëm lejon që temperatura të ndryshme të paracaktohen për periudha të ndryshme të ditës. Në të njëjtën kohë, kursen para, si për kondicioner, ashtu edhe për ngrohje.

16) Montimi i valvulave termostatike në radiatorë: Ato lejojnë rregullimin automatik të rrjedhës së ujit të nxehtë sipas temperaturës së dëshiruar të çdo dhome veç e veç. Ato vendosen në mënyrë lokale në çdo radiator individualisht dhe rregullojnë në mënyrë progresive rrjedhën e ujit të nxehtë. Kështu, çdo trup ngrohës bëhet i pavarur dhe izolohet automatikisht kur arrihet temperatura e dëshiruar, ndërsa pjesa tjetër e hapësirave që kanë nevojë për ngrohje vazhdojnë të funksionojnë.17) Instalimi i sistemit të kompensimit në bojler.18) Mirëmbajtja e sistemit të ngrohjes/ftohjes. p.sh. bojler, pompa ngrohëse, kondicionerë.19) Montimi i një ngrohësi uji diellor.

20) Zëvendësimi i pajisjeve me pajisje me efikasitet të lartë të energjisë bazuar në kornizën e etiketimit të energjisë dhe specifikimet EnergyStar.
21) Ndërrimi i llambave me teknologji led.

22) Ndërrimi i kornizave ekzistuese me termoizolues të rinj – energjetikë.
23) Instalimi i sistemit të menaxhimit të energjisë.