Ѕtudimi ngre ‘alarmin’ : Ja çfarë ndodh me ju në рleqëri, nëѕe keni rrogën e ulët

Studiuesit në Shkollën e Shëndetit Publik të Universitetit të Kolumbisë në Nju Jork , të udhëhequr nga Dr. Katrina Kezios e Departamentit të Epidemiologjisë, analizuan të dhënat për 2,879 njerëz të lindur midis viteve 1936-1941.

Pjesëmarrësit u ndanë në tre grupe bazuar në historikun e tyre të pagave: ata që nuk kishin fituar kurrë paga të ulëta, ata që kishin fituar paga të tilla me ndërprerje dhe ata që kishin fituar paga të ulëta përgjithmonë midis 1992-2004. Më pas, statusi i kujtesës së tyre u vlerësua gjatë 12 viteve të ardhshme (2004-2016). Në kuadër të hulumtimit, paga ditore u konsiderua e ulët, kur për dy të tretat e pagës mesatare ditore kombëtare në një vit të caktuar.

U zbulua se, krahasuar me ata që nuk kishin fituar kurrë paga të ulëta, paga të ulëta kronike treguan rënie shumë më të shpejtë të kujtesës në pleqëri. Përafërsisht, ata përjetuan një vit shtesë të plakjes njohëse për çdo dhjetë vjet paga të ulëta. Me fjalë të tjera, një rrogëtar i ulët për një dekadë tregoi pas dhjetë vjetësh kujtesën që një rrogëtar i lartë do të kishte pas 11 vitesh.

Në të kaluarën, punët me pagë të ulët janë shoqëruar me probleme të ndryshme shëndetësore, si simptomat e depresionit, obezitetit, hipertensionit, etj., të cilat janë, ndër të tjera, faktorë rreziku për plakjen e parakohshme njohëse. Studimi i ri për herë të parë lidh në mënyrë specifike pagat e vazhdueshme të ulëta gjatë jetës së punës me funksionin e mëvonshëm njohës.

“Kërkimi ynë ofron prova të reja që ekspozimi i vazhdueshëm i një personi ndaj pagave të ulëta, veçanërisht gjatë kulmit të jetës së tyre të punës, lidhet me rënien e përshpejtuar të kujtesës më vonë në jetë,” tha Dr Kezios. Studiuesit vlerësojnë se rritja e pagës minimale do të ketë një ndikim pozitiv edhe në shëndetin kognitiv të njerëzve