Qγteti i ëndrrave në Evropë: Qiraja vetëm 15 euro, rroga 1200 euro, s’ka papυnësi, as krίm dhe as pοΙίci

Vendi i ëndrrave ekziston! Quhet Marinaleda dhe gjithçka është në p erfeksion, nisur nga rrogat, int erneti pa pagesë dhe shumë gjëra të tjera.

Qyteti i vogël në Andaluzi ka një sipërfaqe prej 25 km katrorë dhe rreth 2700 banorë.

Rrogat mesatare shkojnë në 1200 euro dhe në vendet ku zhvillohen aktivitetet sportive, mund të hysh pa pagesë.

Shumë spanjollë duan të shpërngulen në këtë qytet, sepse përveç të tjerash tërheq edhe shumë turistë nga bota.

Ndërsa pjesa tjetër e vendit po përballet me pr obleme të shumta, qytetarët e këtij qyteti treguan se njerëzit mund të jetojnë mirë, nëse çmojnë vlerat e vërteta dhe e

organizojnë vetë jetën – harmoninë, bashkimin, ndihmën e ndërsjellë – janë këto që vlerësohen në këtë qytet.

Qytetarët iu k undërvunë a shpër dhe i thanë jo vrapimit të çm endur pas fitimit dhe ak umulimit të p asurisë, ashtu siç bëjnë bashkëkombësit e tyre.