Kjo është metoda që nuk e keni ditur asnjëherë për ta karikuar telefonin më shpejt

Keni paketuar valizhet, keni kontrolluar se nuk ju mungon asgjë ndhe befas kujtoni se keni harruar të karikoni telefonin.
Nuk ka asgjë më të jeqe sesa të prisni derisa telefoni të karikohet plotësisht, veçanërisht nëse nuk keni një karikues makine.

Në fakt, ekziston një mënyrë që telefoni të marrë bateri më shpejt. Vendoseni në modalitetin e fluturimit.
Që në momentin që e ndizni, celulari do të karikohet edhe dy herë më shpejt. Megjithatë, do t’ju duhet të konsumoni shumë më tepër energji kur duhet ta rihapni.